Betaalkalender

Urenregistratie, facturatie en uitbetaling

Staffing Management Services Broker BV voert het contractmanagement voor opdrachtgever ’s Heeren Loo. Uw contract wordt beheerd in de Inhuurdesk ’s Heeren Loo. Via de inhuurdesk wordt maandelijks gefactureerd aan de opdrachtgever volgens betaalkalender. Alleen de door de manager goedgekeurde uren worden gefactureerd. Om te zorgen dat u als leverancier / zzp’er tijdig wordt uitbetaald zijn de volgende stappen nodig.

A) Zorg dat voor aanvang van de opdracht alle gegevens compleet zijn:

  1. Opdracht accepteren: De opdrachtgever en leverancier moeten beiden de opdracht in de inhuurdesk accepteren.
  2. Digitaal dossier: de leverancier / zzp’er moet tijdig de gevraagde documenten accepteren en uploaden. Als het dossier niet compleet is kunnen er geen uren worden geregistreerd.
  3. Leveranciersgegevens: Voor opstellen van de facturen dienen alle noodzakelijke gegevens zijn ingevuld (facturatie,- en bankgegevens).

B) Zorg voor tijdige urenregistratie en accordering
Na aflopen van de kalendermaand wordt zo spoedig moegelijk, doch volgens onderstaande urenregistratie- en facturatiekalender de facturen opgemaakt door de Inhuurdesk. Hierbij dient u rekening te houden met het volgende:

  1. Registreren uren: als flexkracht of leverancier bent u verantwoordelijk dat u uw uren tijdig en wekelijks online registreert. Dit moet zo snel mogelijk na afsluiting van de week worden gedaan (uiterlijk de maandag na afsluiting van de week).
  2. Accorderen van de uren: De inhurende manager is verantwoordelijk tijdig de uren te accorderen. Dit bij voorkeur wekelijks direct nadat deze bij de manager zijn ingediend.
  3. Na aflopen van de kalendermaand worden de urenstaten van de betreffende urenstaat gefactureerd volgens onderstaande kalender.

C) Uitbetaling
’s Heeren Loo hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur. Zodra de gelden door Staffing Management Services Broker BV zijn ontvangen, maakt zij het verschuldigde bedrag over aan de leverancier / zzp’er.

Het is van belang om u zich aan bijgevoegde planning te houden. Indien de uren niet op tijd zijn ingediend en verwerkt, wordt de factuur de volgende kalendermaand aangemaakt.

Betaalkalender 2024

Inloggen